Don’t You Hear It?

Don’t You Hear It? DI NIYO BA NARIRINIG? (Do You Hear the People Sing from Les Miserables by Schönberg/Kretzmer) Di niyo ba naririnig? Tinig ng bayan na galit Himig ito ng Pilipinong Di muli palulupig Dudurugin ang dilim Ang araw ay mag-aalab At mga pusong nagtimpi Ay magliliyab Ikaw ba’y makikibaka At hindi maduduwag Na…

Be Enraged Against the Fake Drug War

Hello for the PH government being involved in drug importation and distribution, while at the same time engaging in a FAKE drug war. Very ironic, is it not?